Khắc dấu giao tận nơi!

Trên toàn quốc thu cod
Nhanh - Rẻ - Đẹp
ĐT/Zalo: 0868.458.111

Bảng giá Chữ ký số dành cho Doanh nghiệp

01 năm

Doanh nghiệp
VNĐ 1tr825
 • Chữ ký số 1.159.091 VNĐ
 • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
 • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
 • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000VNĐ
phổ biến

02 năm

Doanh nghiệp
VNĐ 2tr744
 • Chữ ký số 1.994.545 VNĐ
 • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
 • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
 • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000VNĐ
phổ biến

03 năm

Doanh nghiệp
VNĐ 3tr109
 • Chữ ký số 2.826.364 VNĐ
 • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
 • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
 • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
 • Thiết bị Bkav CA Token đã bao gồm gói trước
phổ biến

Bảng giá Chữ ký số dành cho Cá nhân

01 năm

Cá nhân
VNĐ 1tr098,900
 • Chữ ký số 499.000 VNĐ
 • Ký email, văn bản, tài liệu
 • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000 VNĐ
 • Giá trước thuế 999.000 VNĐ
 • VAT (10%) 99.900 VNĐ
phổ biến

02 năm

Cá nhân
VNĐ 1tr538,900
 • Chữ ký số 899.000 VNĐ
 • Ký email, văn bản, tài liệu
 • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000 VNĐ
 • Giá trước thuế 1.399.000 VNĐ
 • VAT (10%) 139.900 VNĐ
phổ biến

03 năm

Cá nhân
VNĐ 1tr867,900
 • Chữ ký số 1.198.000 VNĐ
 • Ký email, văn bản, tài liệu
 • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000 VNĐ
 • Giá trước thuế 1.698.000 VNĐ
 • VAT (10%) 169.800 VNĐ
phổ biến

Bảng giá Chữ ký số dành cho cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức

01 năm

Doanh nghiệp, tổ chức
VNĐ 1tr208,900
 • Chữ ký số 599.000 VNĐ
 • Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử...
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000 VNĐ
 • Giá trước thuế 1.099.000 VNĐ
 • VAT (10%) 109.900 VNĐ
phổ biến

02 năm

Doanh nghiệp, tổ chức
VNĐ 1tr648,900
 • Chữ ký số 999.000 VNĐ
 • Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử...
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000 VNĐ
 • Giá trước thuế 1.499.000 VNĐ
 • VAT (10%) 149.900 VNĐ
phổ biến

03 năm

Doanh nghiệp, tổ chức
VNĐ 1tr977,800
 • Chữ ký số 1.298.000 VNĐ
 • Ký phân cấp lên tờ khai thuế, khai hải quan, các văn bản điện tử...
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000 VNĐ
 • Giá trước thuế 1.798.000 VNĐ
 • VAT (10%) 179.800 VNĐ
phổ biến

Bảng giá Chữ ký số dành cho Hộ kinh doanh

01 năm

Hộ kinh doanh
VNĐ 1tr098,900
 • Chữ ký số 499.000 VNĐ
 • Ký email, văn bản, tài liệu
 • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000 VNĐ
 • Giá trước thuế 999.000 VNĐ
 • VAT (10%) 99.900 VNĐ
phổ biến

02 năm

Hộ kinh doanh
VNĐ 1tr538,000
 • Chữ ký số 999.000 VNĐ
 • Ký email, văn bản, tài liệu
 • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
 • Thiết bị Bkav CA Token 500.000 VNĐ
 • Giá trước thuế 1.399.000 VNĐ
 • VAT (10%) 139.900 VNĐ
phổ biến

03 năm

Hộ kinh doanh
VNĐ 1tr867,800
 • Chữ ký số 1.298.000 VNĐ
 • Ký email, văn bản, tài liệu
 • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
 • Thiết bị Bkav CA Token: Đã bao gồm trong gói cước
 • Giá trước thuế 1.698.000 VNĐ
 • VAT (10%) 169.800 VNĐ
phổ biến
Shopping Cart
 Khac dau gia minh

Khắc dấu giao tận nơi

trên toàn quốc thu cod

Nhanh - Rẻ - Đẹp

ĐT/Zalo: 0868.458.111

 

 

Scroll to Top